Advocaat bij zedenmisdrijven in Antwerpen

HEBt U JURIDISCH ADVIES NODIG? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT op met ons!


Eén vaste contactpersoon
Vergoeding volgens prestatietarief
Aandacht voor het emotionele aspect

Home » Advocaat bij zedenmisdrijven Antwerpen

Onze aanpak als advocaat bij zedenmisdrijven

Zedenmisdrijven zijn misdrijven die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals verkrachting, aanranding en seksueel misbruik. In zedenzaken is het van groot belang om zorgvuldig te werk te gaan, omdat het om zeer gevoelige kwesties gaat die vaak een grote impact hebben op alle betrokkenen. Als u wordt beschuldigd van zedenmisdrijven, zoals aantasting van de seksuele integriteit, gaan wij als advocaat eerst na of er voldoende bewijs is om de beschuldiging te onderbouwen. Zo niet, dan zullen we u adviseren om zich te verdedigen en de zaak aan te vechten. Als er wel voldoende bewijs is, kijken we samen met u naar de beste strategie. Zo kunnen we pleiten voor strafvermindering of zoeken naar verzachtende omstandigheden, zoals een psychische stoornis of een verslaving. Ook slachtoffers van zedenmisdrijven rekenen op onze diensten als advocaat. Met onze kennis van strafrecht garanderen we dat u juridisch sterk staat. Daarnaast hebben we steeds oog voor de menselijke en emotionele kant van het verhaal.

advocaten
ondertekening advocaat

Reken op een respectvolle aanpak

In zedenzaken is het van groot belang om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met de gevoelige kwesties die aan de orde komen. Als ervaren advocaat hebben wij daarom oog voor de belangen van alle betrokkenen en streven wij naar een zo goed mogelijk resultaat voor onze cliënt, binnen de grenzen van de wet en de maatschappelijke normen en waarden. Neem snel contact op met onze advocaat voor meer informatie over onze juridische bijstand bij zedenmisdrijven.