Cookiebeleid

Het onderstaande cookiebeleid verduidelijkt hoe we persoonsgegevens verzamelen via cookies en waarvoor we deze gebruiken. Het cookiebeleid is van toepassing op de website www.advocaten-dedaele.be en de daaraan gerelateerde domeinnamen van De Daele, Luc met maatschappelijke zetel te Van Eycklei 5, 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer BE0851.478.767. Hierna Advocaten De Daele genoemd.

Cookies worden toegepast in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel ‘AVG’ of ‘GDPR’ genoemd), en de daarvan afgeleide wetgeving.

Het gebruik van cookies

De Daele Luc streeft ernaar om via het gebruik van cookies de gebruikservaring op deze website te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren en de aanwezige inhoud steeds te verbeteren. Het is mogelijk dat, wanneer het gebruik van cookies wordt geweigerd of beperkt, de website-functionaliteit wordt beperkt. Bovendien kan het gebeuren dat voorkeuren steeds opnieuw dienen ingesteld te worden.

Advocaten De Daele tracht de aanwezige cookies naar haar beste vermogen te monitoren en deze lijst te actualiseren. Mochten er andere cookies waargenomen in deze website, neem dan zeker contact op voor inlichtingen, of contacteer de partij van wie deze cookies afkomstig zijn.

Het beperken of blokkeren van cookies

Het is mogelijk om cookies (gedeeltelijk) uit te schakelen of te verwijderen via de browserinstellingen. Afhankelijk van de gebruikte browser, is er een andere handeling vereist. Klik hieronder door op de naam van de browser om de documentatie hieromtrent na te lezen.

Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde pagina-elementen niet meer correct worden weergegeven wanneer cookies uitgeschakeld worden, al doet Advocaten De Daele er alles aan om het gebruik van de website zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het gebruik van noodzakelijke en/of functionele cookies kan niet worden uitgeschakeld indien dit de goede werking van de website kan blokkeren. Voor deze cookies is geen toestemming (opt-in) vereist.

Wat bij vragen over dit cookiebeleid?

Alle vragen en verzoeken kunnen schriftelijk gericht worden tot Advocaten De Daele, en dit volgens de contactmogelijkheden op de contactpagina van deze website.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 juni 2022.