Privacybeleid

Privacy & Cookies

Deze website is eigendom van De Daele Advocaten / De Daele Law.

Contactgegevens
De Daele Advocaten
Van Eycklei 5
2018 Antwerpen

Tel: 03/231 13 67
Fax: 03/233 79 02
ondernemingsnummer: BE0851478767

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

1. Algemeen

De Daele Advocaten / De Daele Law verzekeren u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u meedeelt of waartoe wij toegang hebben, overeenkomstig de bepalingen van het beroepsgeheim en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

De website is eigendom van en wordt beheerd door De Daele Advocaten. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn De Daele Advocaten. U kan de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bereiken per telefoon 03/231 13 67.

3. Verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u meedeelt bij het invullen van het contactformulier (uw naam, e-mail adres, telefoon- of gsm-nummer en bericht) worden verwerkt door De Daele Advocaten met het oog op het beheer van haar relatie met u, met inbegrip van het verzenden van een e-mail of enige andere communicatie om u op de hoogte te brengen en houden van onze diensten. Zonder deze gegevens kunnen we uw vraag niet beantwoorden. Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door u ingevoerde persoonsgegevens. Deze gegevens worden door bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze diensten te kunnen uitvoeren.

4. Doeleinden van de verwerking

De via deze website verkregen persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de communicatie met u m.b.t. het kantoor, haar werkwijze of de door ons geleverde diensten. Zij worden nooit aan derden meegedeeld.

5. Recht op inzage of verbetering

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage of correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Daele Advocaten, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U heeft tevens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

6. Gebruik van ‘cookies’.

De Daele Advocaten maakt geen gebruik van cookies.

Wat zijn Cookies? Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan onze website en op die manier uw gebruikservaring wordt verbeterd. Cookies hebben een vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies betreft. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende bezoeken aan de website. Deze data stelt de website in staat u te herkennen als terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een langere levensduur die wordt bepaald door de website.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderscheiden naargelang de functionaliteit, herkomst, en/of de bewaartermijn. De Daele Advocaten maakt geen gebruik van cookies.