Dienstenwet

VOORWAARDEN VAN DE DIENSTVERLENING

Dienstverstrekker is het advocatenkantoor Luc De Daele- Van Eycklei 5- B2018 Antwerpen- BTW BE0851.478.767-Erelonen ING IBAN BE75 6300.6596.8951. Derdenrekening ing IBAN BE89 630 6502 1785-BIC BBRUBEBB.

De dienstverlening is onderworpen aan de algemene voorwaarden van het advocatenkantoor Luc De Daele, met ondermeer een aansprakelijkheidsbeperking tot het bedrag betaald onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

REGLEMENTERING

De dienstverlening is deze van advocaten. Zij is onderworpen aan de reglementering van de bevoegde Orde van Advocaten, de Orde van Vlaamse Balies en de toepasselijkheid van de Europese gedragscode.

ATTORNEY-CLIENT PRIVELEGE, ATTORNEY WORK PRODUCT OR CONFIDENTIAL

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht bevat vertrouwelijke informatie waarvoor het beroepsgeheim van de advocaat geldt. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This message is intented exclusively for the addressee. It contains information that is confidential and legally privileged. If you are not intented recipient, please notify the sender immediately.

GDPR

Het kantoor voldoet aan de implementatie van de Verordening Gegevensbescherming.