De advocaten

Home » De advocaten

Luc De Daele

Luc De Daele studeerde af als licentiaat in de rechten aan de UIA Antwerpen in 1984. Hij was bestuurslid in de Vlaamse Conferentie bij de Antwerpse balie in de jaren 1994-1995 en werd plaatsvervangend vrederechter in het tweede gerechtelijk kanton in 1992.

Luc De Daele zetelde in de Raad van de Orde te Antwerpen waar hij zich toelegt op de aspecten inzake deontologie en tucht. Hij doceerde gedurende 10 jaar het burgerlijk- en handelsrecht bij het Stedelijk Instituut Hoger Onderwijs en bij de Stedelijke Leergangen voor boekhouding en administratie.

Luc De Daele is al meer dan 30 jaar onderlegd in het personen-en familierecht (waaronder echtscheidingen, relatievermogen, vereffeningen en verdelingen), erfrecht, contractenrecht, handelsrecht en huurrecht.

Hij zetelt regelmatig als arbiter bij minnelijke arbitrage.

Mr. Luc DE DAELE is reeds meer dan 35 jaar actief vanuit het kantoor te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 5 in nauwe samenwerking met Mr. Greta Verhoeven.

Mathias De Daele

Mathias De Daele behaalde zijn masterdiploma in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen in 2013 waar hij afstudeerde met grote onderscheiding (magna cum laude). Tijdens zijn opleiding specialiseerde hij zich in ondernemingsrecht en het strafprocesrecht. Mathias De Daele is zijn stage gestart bij een advocatenkantoor te Antwerpen gespecialiseerd in strafrecht waar hij zich heeft verdiept in diverse strafrechtelijke dossiers.

Gelet op zijn bijzondere interesse in het economisch en strafrecht vervoegde hij het kantoor in 2015. Door permanente zelfstudie en het bijwonen van lezingen en studiedagen blijft hij op de hoogte van recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer ten einde cliënten zo goed mogelijk te kunnen adviseren en bij te staan.

Ingevolge de stijgende vraag naar zijn strafrechtelijke expertise breidde het kantoor uit en werd er een bijkantoor opgericht, gespecialiseerd in strafrecht onder leiding van Mathias DE DAELE te Kasteelpleinstraat 79, 2000 Antwerpen.

Mathias De Daele kan u bijstaan in alle procedures aangaande strafrecht, contracten- en verbintenissenrecht.

Mathias De Daele volgde de Salduz- en Cassatie-opleiding en is houder van het certificaat.

Ingevolge de stijgende vraag naar zijn strafrechtelijke expertise breidde het kantoor uit en werd er een bijkantoor opgericht, gespecialiseerd in strafrecht onder leiding van Mathias De Daele te Kasteelpleinstraat 79, 2000 Antwerpen. 

Mr. Mathias DE DAELE werkt in nauwe samenwerking met Mr. Brandon Saeyvoet en Mr. Julie Goyvaerts die tevens actief zijn op dit kantoor.