Advocaat bij aantasting van de seksuele integriteit

HEBt U JURIDISCH ADVIES NODIG? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT op met ons!


Eén vaste contactpersoon
Vergoeding volgens prestatietarief
Aandacht voor het emotionele aspect

Home » Advocaat aantasting van de seksuele integriteit Antwerpen

De dienstverlening van onze advocaat in zaken omtrent aantasting van de seksuele integriteit

Aantasting van de seksuele integriteit is een breed begrip dat verschillende vormen van seksueel geweld omvat, zoals aanranding, verkrachting, seksueel misbruik, seksuele intimidatie en andere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als advocaat gespecialiseerd in zedenmisdrijven is het onze taak om cliënten bij te staan die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld en hun belangen te behartigen. Een aantasting van de seksuele integriteit kan verstrekkende gevolgen hebben voor het slachtoffer, zowel op lichamelijk als op psychisch vlak, en dus is het belangrijk dat de advocaat het slachtoffer bijstaat in deze moeilijke periode en zorgt voor de bescherming van zijn of haar belangen. Dit kan onder andere inhouden dat wij u bijstaan bij het indienen van een klacht bij de politie, het aanvragen van een straat- of contactverbod, het vorderen van een schadevergoeding en het voeren van een eventuele civiele procedure. Ook als advocaat van de verdachte zien wij erop toe dat de rechten van onze cliënt worden beschermd en dat er een eerlijk proces plaatsvindt. Het is belangrijk om te benadrukken dat een verdenking van aantasting van de seksuele integriteit niet automatisch betekent dat de verdachte schuldig is, en daarom verdient de verdachte een goede advocaat om hem of haar bij te staan. Met onze kennis van strafrecht zorgen wij voor sterke verdediging.

advocaten
ondertekening advocaat

Contacteer ons snel

In zedenzaken is het vaak lastig om het bewijs rond te krijgen, omdat het doorgaans gaat om een kwestie van woord tegen woord. Het is daarom belangrijk om de zaak zorgvuldig te onderzoeken en alle feiten en omstandigheden in kaart te brengen. Als advocaat zien wij erop toe dat het onderzoek naar de aantasting van de seksuele integriteit op een zorgvuldige en respectvolle manier plaatsvindt. Neem snel contact met ons op voor een eerste consult. Op onze topadvocaten kunt u rekenen!