familierecht advocaat

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht omvat, naast echtscheiding en erfenisrecht, alle zaken in de persoonlijke levensloop van mensen. Van de geboorte, partnerschap, huwelijk, ouderschap tot aan het overlijden en nalatenschap. Terwijl het personenrecht zich richt op de mens als individu, handelt het familierecht over de verbintenissen tussen personen. Dit zijn meestal zeer gevoelige zaken die we in alle discretie professioneel begeleiden.

Advocaten De Daele hebben al meer dan 30 jaar ervaring in familierecht, met onder andere specialisatie in familiaal vermogensrecht waaronder vereffening en verdeling bij echtscheiding, erfenis of onverdeeldheid.

De wetgeving inzake personen- en familierecht is complex en aan constante wijzigingen onderhevig. Als gespecialiseerde advocaat blijven we continu op de hoogte van de meest recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer zodat we u steeds actueel advies kunnen geven.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

In eerste instantie luisteren we naar u. We geven u persoonlijk advies en bespreken met u de te volgen procedure. We bekijken niet enkel de juridische kant maar besteden ook aandacht aan de emotionele consequenties die zo’n procedure met zich meebrengt.
We zorgen voor de nodige schriftelijke papieren en, indien nodig, bemiddelen voor u of pleiten in de rechtbank.

Wij maken graag tijd voor u

U bent, na afspraak, steeds welkom voor een eerste consult.

Tijdens deze afspraak ontvangt u onmiddellijk al uitgebreid advies over de te ondernemen stappen.

Waarna u met kennis van zaken kan beslissen welke verdere actie u onderneemt.

Als gespecialiseerde advocaten in Personen- en Familierecht verlenen we juridisch advies en bijstand in onder andere volgende domeinen:

 • Afstamming
 • Naamswijziging
 • Adoptie
 • Erkenning vaderschap
 • Huwelijkscontract
 • Stiefouderschap
 • Ouderlijk gezag
 • Co-ouderschap
 • Samenwonen / Samenleven
 • Verblijfsregeling
 • Omgangsregeling