Advocaat bij zaken omtrent witwas in Antwerpen

HEBt U JURIDISCH ADVIES NODIG? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT op met ons!


Eén vaste contactpersoon
Vergoeding volgens prestatietarief
Aandacht voor het emotionele aspect

Home » Advocaat bij witwas Antwerpen

Wat doet een advocaat bij zaken omtrent witwas?

Witwassen is het proces waarbij illegaal verkregen geld wordt verhuld en in de legale economie wordt gebracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om geld afkomstig van drugshandel, fraude of corruptie. In de meeste landen is witwassen strafbaar gesteld en kunnen er hoge straffen op staan. Dit geldt ook voor België. Ons advocatenbureau heeft een ruime expertise op gebied van strafrecht. Onze advocaat weet dus perfect hoe hij te werk moet gaan bij witwas. Als topadvocaat is het onze taak om de belangen van onze cliënten te behartigen en te zorgen dat gun rechten worden beschermd.

Hoe gaan we te werk?

Als u wordt beschuldigd van witwassen, zullen we eerst nagaan of er voldoende bewijs is om de beschuldiging te onderbouwen. Zo niet, dan helpen wij u om zich te verdedigen en de zaak aan te vechten. Als er wel voldoende bewijs is, zullen we samen met u kijken naar de beste strategie. Dat kan bijvoorbeeld zijn om te proberen aan te tonen dat het geld legaal verkregen is, of om te pleiten voor strafvermindering. In sommige gevallen kan het ook verstandig zijn om een schikking te treffen met het Openbaar Ministerie.

advocaten
ondertekening advocaat

Neem snel contact met ons op

Bij vermoedens of beschuldigingen van witwas is het zeer belangrijk om tijdig een goede advocaat in te schakelen. Wij staan u graag bij met juridisch advies en een aanpak op maat. Neem snel contact met ons op om een eerste afspraak te maken. Zo kunnen wij uw zaak grondig bespreken en tot een goede aanpak komen. U schakelt ons ook in voor andere financiële zaken, zoals internationale vermogensplanning.