advocaten antwerpen

Kom gerust langs voor een eerste consult

U bent, na afspraak, steeds welkom voor een eerste consultatie. U ontvangt onmiddellijk al uitgebreid juridisch advies en een overzicht van de mogelijkheden. We maken tevens heldere afspraken met u. Deze eerste consult kost €100 excl. BTW. Waarna u met kennis van zaken kan beslissen welke verdere stappen u onderneemt.

 

Betaalbare tarieven

Als familiaal, gespecialiseerd advocatenbureau hanteren we heel redelijke tarieven. Al onze geleverde prestaties worden nauwkeurig in detail bijgehouden en kan u op elk moment opvragen. De vergoeding van onze dienstverlening bestaat uit 3 componenten:

1. Ereloon
Er zijn drie mogelijke berekeningen : volgens uurtarief, waardetarief of prestatietarief. Dit wordt voorafgaandelijk uitdrukkelijk overlegd en afgesproken zodat geen verrassingen mogelijk zijn en alles vooraf duidelijk en doorzichtig is.

2. Kantoor- en administratieve kosten
Algemene kosten van het secretariaat, verplaatsingskosten.

3. Gerechtskosten
Dit zijn de kosten die rechtbanken, griffie, gerechtsdeurwaarders en vertalers aanrekenen.

Op al onze diensten is 21% BTW verschuldigd.

 

Duidelijke afspraken

We spreken altijd op voorhand een duidelijke ereloonkostprijs met u af. In de mate van het mogelijke maken we een realistische schatting van wat een bepaalde zaak precies zal kosten. Dat is niet exact te bepalen omdat het van diverse externe factoren afhangt: welke verwikkelingen doen zich voor, komen we snel tot een minnelijke schikking met de tegenpartij enz. Belangrijke kosten worden telkens met u op voorhand besproken. Wij werken niet pro deo.

Wij maken graag tijd voor u

Bel 03 231 13 67 voor een afspraak of vul het contactformulier in.

Zo ontvangt u onmiddellijk al een eerste degelijk juridisch advies en weet u waar u staat.