advocaten antwerpen

Advocaten De Daele

Advocatenkantoor De Daele is een familieonderneming waarbij persoonlijke begeleiding voorop staat. Bij ons bent u geen (dossier)nummer in het systeem. We bouwen samen een duurzame vertrouwensrelatie op om zo de beste resultaten te bekomen.

Advocaat Luc De Daele

Luc De Daele studeerde af als licentiaat in de rechten aan de UIA Antwerpen in 1984.

Hij was bestuurslid in de Vlaamse Conferentie bij de Antwerpse balie in de jaren 1994-1995 en werd plaatsvervangend vrederechter in het tweede gerechtelijk kanton in 1992.

Advocaat Luc De Daele zetelde in de Raad van de Orde te Antwerpen waar hij zich toelegt op de aspecten inzake deontologie en tucht. Hij doceerde gedurende 10 jaar het burgerlijk- en handelsrecht bij het Stedelijk Instituut Hoger Onderwijs en bij de Stedelijke Leergangen voor boekhouding en administratie.

 

Luc De Daele is al meer dan 30 jaar onderlegd in het personen-en familierecht (waaronder echtscheidingen, relatievermogen, vereffeningen en verdelingen), erfrecht, contractenrecht, handelsrecht en huurrecht.

Hij zetelt regelmatig als arbiter bij minnelijke arbitrage.

Advocaat Matthias De Daele

Mathias De Daele behaalde zijn masterdiploma in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen in 2013 waar hij afstudeerde met grote onderscheiding (magna cum laude). Tijdens zijn opleiding specialiseerde hij zich in ondernemingsrecht en het strafprocesrecht. Mr. De Daele is zijn stage gestart bij een advocatenkantoor te Antwerpen gespecialiseerd in strafrecht waar hij zich heeft verdiept in diverse strafrechtelijke dossiers.

Gelet op zijn bijzondere interesse in het economisch- en burgerlijk recht vervoegde hij het kantoor in 2015. Door permanente zelfstudie en het bijwonen van lezingen en studiedagen blijft hij op de hoogte van recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer ten einde cliënten zo goed mogelijk te kunnen adviseren en bij te staan.

Advocaat Mathias De Daele kan u bijstaan in alle procedures aangaande strafrecht, personen-en familierecht, contracten/ verbintenissenrecht en handelsrecht.

Strafpleiter Mathias De Daele volgde de Salduz- en Cassatie-opleiding en is houder van het certificaat.

Wij maken graag tijd voor u

U bent, na afspraak, steeds welkom voor een eerste consult.

Zo ontvangt u onmiddellijk al een eerste advies en krijgt u inzicht in onze manier van werken.

Waarna u met kennis van zaken kan beslissen welke verdere stappen u onderneemt.