Advocaat bij cassatie in Antwerpen

HEBt U JURIDISCH ADVIES NODIG? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT op met ons!


Eén vaste contactpersoon
Vergoeding volgens prestatietarief
Aandacht voor het emotionele aspect

Home » Advocaat cassatie Antwerpen

Het belang van een goede advocaat bij cassatie

Als advocaat gespecialiseerd in strafrecht krijgen wij geregeld te maken met cassatieprocedures. Cassatie is een rechtsmiddel waarmee partijen in een strafzaak of civiele zaak in hoger beroep kunnen gaan tegen een uitspraak van de rechtbank of het gerechtshof. Het doel van cassatie is niet om de zaak opnieuw te laten beoordelen, maar om te controleren of de wet- en regelgeving op de juiste wijze is toegepast. Als advocaat is het belangrijk om te weten dat cassatie een zeer specialistische vorm van procesvoering is. De cassatieprocedure wordt gevoerd bij de Hoge Raad, die alleen toetst of het recht op de juiste wijze is toegepast en niet inhoudelijk naar de zaak kijkt. Voor de advocaat is het daarom van groot belang om de cassatiemiddelen nauwkeurig te formuleren en te onderbouwen met wetsartikelen en jurisprudentie.

Onze aanpak als advocaat bij cassatie

Bij de voorbereiding van de cassatieprocedure zullen wij als gespecialiseerde advocaat de gehele zaak opnieuw onder de loep nemen en bekijken of er juridische fouten zijn gemaakt door de rechtbank of het gerechtshof. Hierbij is het van belang om te weten dat cassatie alleen kan worden ingesteld tegen schending van het recht, niet tegen de feitelijke beslissingen van de rechtbank of het gerechtshof. Het indienen van cassatiemiddelen is aan strikte termijnen gebonden. Voor de advocaat is het daarom van belang om snel te handelen en de zaak grondig voor te bereiden. Tijdens de cassatieprocedure zullen wij als advocaat het dossier nauwlettend volgen en indien nodig reageren op de conclusie van de Advocaat-Generaal, die een niet-bindend advies uitbrengt aan de Hoge Raad.

advocaten
ondertekening advocaat

Maak vandaag nog een afspraak

Gaat uw zaak binnenkort naar het Hof van Cassatie? Maak dan snel een afspraak bij ons advocatenbureau door contact met ons op te nemen. Wij geven u juridisch advies en zorgen ervoor dat uw belangen zo goed mogelijk worden verdedigd. Overigens treden wij niet alleen op als advocaat bij cassatie, maar ook bij een heus gamma aan andere zaken. Denk bijvoorbeeld aan witwaszaken.