erfenisrecht

Erfrecht / Erfenisrecht

Of u nu erfgenaam of erflater bent, iedereen wenst dat de afwikkeling van een erfenis zo sereen en probleemloos mogelijk verloopt. Daarom is het aangewezen om een advocaat advies te vragen bij het plannen van een nalatenschap en/of het opstellen van een testament. Treden er toch conflicten op omtrent de erfenis, dan laten de erfgenamen zich het best bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in erfrecht.

Bij onenigheid omtrent de nalantenschap trachten we in eerste instantie door bemiddeling tot een onderling akkoord te komen inzake de vereffening en verdeling van de erfenis. Lukt dat niet, dan zetten we de nodige juridische stappen om een gerechtelijke regeling te bekomen. De rechtbank stelt een notaris-vereffenaar aan die een inventaris van de nalatenschap maakt en die beslist over de verdeling ervan. Ook tijdens deze procedure verdedigen we uw belangen.

Een nalatenschap kan om diverse redenen betwist worden: een onjuiste bepaling van de omvang van het vermogen, eventuele voorafgaande schenkingen aan één partij, het verborgen houden van goederen door één erfgenaam, … Ook stelt zich soms de vraag of men een erfenis met veel schulden niet beter weigert. Als gespecialiseerd advocaat geven we u hieromtrent steeds actueel advies.

Advocaat De Daele heeft al meer dan 30 jaar ervaring in erfrecht, met in het bijzonder vereffening en verdeling van het familiaal vermogen.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

In eerste instantie luisteren we naar u. We geven u persoonlijk advies en bespreken met u de te volgen procedure. We bekijken niet enkel de juridische kant maar besteden ook aandacht aan de emotionele consequenties die zo’n procedure met zich meebrengt.
We zorgen voor de nodige schriftelijke papieren en, indien nodig, bemiddelen voor u of pleiten in de rechtbank.

Wij maken graag tijd voor u

U bent, na afspraak, steeds welkom voor een eerste consult.

Tijdens deze afspraak ontvangt u onmiddellijk al uitgebreid advies over de te ondernemen stappen.

Waarna u met kennis van zaken kan beslissen welke verdere actie u onderneemt.

Als gespecialiseerde advocaten in Erfrecht verlenen we juridisch advies en bijstand in onder andere volgende domeinen:

 • Opstellen testament
 • Uitvoering testament
 • Betwisting nalatenschap
 • Verwerpen nalatenschap
 • Familiaal vermogen
 • Vereffening en verdeling
 • Successierecht
 • Successieplanning
 • Vermogensplanning
 • Schenkingen
 • Stiefkinderen en erfenis
 • Stiefouders en erfenis
 • Adoptiekinderen en erfenis
 • Nieuw samengesteld gezin en erfenis