echtscheiding advocaat

Echtscheiding

Een echtscheiding zelf is juridisch gezien niet ingewikkeld. Een koppel vraagt om een scheiding en die wordt dan op de rechtbank uitgesproken. Klaar.
Maar serieuzer wordt het wanneer er beslist moet worden over de kinderen, onderhoudsgeld, verdeling van de woning, verdeling van de inboedel, nog lopende leningen enz.

Laat u tijdens deze zeer emotionele periode bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Wij onderhandelen immers altijd eerst voor een minnelijke schikking. Dat is belangrijk omdat dit voor u een minder stressvolle procedure is. Alle communicatie tussen u en uw partner verloopt via ons. Wij verlenen advies en bemiddelen om tot een overeenkomst te komen. Zo kan u een vechtscheiding vermijden want waarschijnlijk moet u ook nog lang na uw scheiding met uw ex-partner overeenkomen.

Elke partner kan zijn/haar eigen advocaat kiezen of u kunt samen één advocaat inschakelen. In het laatste geval loopt de afwikkeling van de scheiding efficiënter en harmonieuzer.

Lukt een scheiding op basis van onderlinge toestemming niet, dan zetten we de nodige juridische stappen om een gerechtelijke regeling te bekomen. We verdedigen en bepleiten uw zaak voor de rechtbank.

Advocaat De Daele heeft meer dan 30 jaar ervaring inzake scheidingen. Hij staat u voor 100% bij in alle fasen van het proces.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

In eerste instantie luisteren we naar u. We geven u persoonlijk advies en bespreken met u de voor u meest geschikte oplossing inzake toewijzing van de kinderen, verblijfsregeling en bezoekrecht van de kinderen, alimentatie, regeling van schulden, erfrecht bij vereffening en verdeling van roerend en onroerend goed.

We zorgen voor de nodige schriftelijke papieren en bemiddelen voor u. Indien nodig, pleiten we voor u in de rechtbank. In deze voor u moeilijke tijd, doen we er alles aan om uw scheiding zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wij maken graag tijd voor u

U bent, na afspraak, steeds welkom voor een eerste consult.

Tijdens deze afspraak ontvangt u onmiddellijk al uitgebreid advies over de te ondernemen stappen.

Waarna u met kennis van zaken kan beslissen welke verdere actie u onderneemt.

Advocaten De Daele verlenen juridisch advies en bijstand bij onder andere:

  • Echtscheiding
  • Huwelijk
  • Vereffening en verdeling
  • Alimentatie
  • Verblijfsregeling
  • Bezoekrecht
  • Huwelijksvermogen
  • Familiaal vermogen