handelsrecht

Economisch, Handels- en Huurrecht, Contracten

Elke particulier of ondernemer sluit wel eens een overeenkomst of contract. Iedereen kan een contract opstellen, maar de vraag is of een dergelijk contract wel goed in elkaar steekt. Wanneer beide partijen zich aan de afspraken houden, is er geen probleem. Tot één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt.

Laat u vanaf het begin bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht. Het opstellen van een sluitend contract is immers vakwerk. Ook het beoordelen en aanpassen ervan. Met een duidelijk contract vermijdt u eventuele latere geschillen.

Komt het met een overeenkomst tot een geschil of wordt een bepaald contract betwist, dan kunt u op onze actuele en uitgebreide kennis van het handels- en huurrecht rekenen.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

In eerste instantie luisteren we naar u. We bestuderen uw zaak en nemen het grondig met u door. Vervolgens stellen we een strategie op die we met u bespreken. We vertegenwoordigen u gedurende de volledige procedure en verdedigen uw belangen tot het uiterste.

Wij maken graag tijd voor u

U bent, na afspraak, steeds welkom voor een eerste consult.

Tijdens deze afspraak ontvangt u onmiddellijk al uitgebreid advies over de te ondernemen stappen.

Waarna u met kennis van zaken kan beslissen welke verdere actie u onderneemt.

Advocaten De Daele verlenen rechtshulp aan particulieren en bedrijven in onder andere volgende domeinen:

Handelsrecht en Contracten

 • Handelspraktijken
 • Handelsagentuur
 • Contracten – Overeenkomsten
 • Verzekeringen- en aansprakelijkheid
 • Vennootschapsrecht
 • Makelaars- en aannemingsovereenkomsten
 • Consumentenrecht
 • Invordering onbetaalde facturen – debiteurenopvolging
 • Verbintenissenrecht

Huurrecht

 • Opstellen of beoordelen huurcontract
 • Wanbetaling/huurachterstand
 • Ontbinding