Advocaten Luc en Mathias de daele voor het gerechtshof van Antwerpen

Advocaat bij overlevering in Antwerpen

Bent u op zoek naar een goede advocaat die u kan bijstaan in een proces omtrent overlevering in Antwerpen? Reken dan op de diensten van Advocaten De Daele. Ons advocatenkantoor heeft al vele klanten geholpen die geconfronteerd werden met een overleveringsverzoek. Indien u uw overlevering aan wilt vechten, staat onze advocaat u bij.

HEBt U JURIDISCH ADVIES NODIG? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT op met ons!


Eén vaste contactpersoon
Vergoeding volgens prestatietarief
Aandacht voor het emotionele aspect

Home » Advocaat bij overlevering Antwerpen

Onze advocaat staat u bij tijdens de aanvechting van uw overlevering

Overlevering is het proces waarbij een persoon die in het ene land verdacht wordt van een strafbaar feit, wordt uitgeleverd aan het andere land waar het strafbare feit is gepleegd of waar de persoon veroordeeld is tot een straf. Als advocaat gespecialiseerd in strafrecht, zoals overleveringszaken, is het onze taak om cliënten bij te staan die geconfronteerd worden met een verzoek tot overlevering. Een overleveringsverzoek kan zowel betrekking hebben op verdachten als op veroordeelden. In het geval van verdenking zal het verzoek worden ingediend als de verdachte zich in het ene land bevindt en verdacht wordt van een strafbaar feit, bijvoorbeeld drugszaken, dat in een ander land gepleegd is. Bij veroordeelden zal het verzoek worden ingediend als de persoon al is veroordeeld tot een straf in het ene land en zich in een ander land bevindt. Als advocaat onderzoeken wij of het verzoek tot overlevering aan alle wettelijke vereisten voldoet en of uw rechten worden beschermd. Dit houdt in dat wij nagaan of het verzoek is ingediend conform de geldende procedures en of er sprake is van wederkerigheid tussen de twee landen. Daarnaast onderzoeken wij of er voldoende bewijs is om u te kunnen veroordelen en of er eventueel sprake is van politieke of religieuze vervolging.

    advocaten
    ondertekening advocaat

    Maak snel een afspraak

    Ongeacht de uitkomst van de overleveringszaak, is het van groot belang om een uitstekende advocaat te hebben. Luidt het oordeel dat de overlevering toch moet plaatsvinden? Dan onderhandelen wij als advocaat over de voorwaarden van de overlevering, pleiten wij voor een bepaalde detentieplaats of onderhandelen wij over de strafmaat. Neem dus snel contact met ons op door te bellen naar 03 231 13 67 of het contactformulier in te vullen.